Kvůli hrozícím záplavám budou operátoři pojišťovny Allianz na telefonu celý víkend

15.1.2011
Povinné ručení Allianz

Jelikož neustále dochází ke zvyšování hladin vodních toků v mnohých částech České republiky, je pojišťovna Allianz připravena přijímat hlášení o pojistných událostech po dobu celého víkendu. Klientům bude umožněno veškeré další případy škody oznamovat na bezplatné lince během následujících pracovních dnů a to 24 hodin denně. Pomoc jim nabídnou i operátoři asistenční služby pojišťovny Allianz, kteří budou dostupní na lince 800 170 000. Vyplnit mohou také on line formulář, který najdou na stránkách pojišťovny Allianz pod názvem "Oznámení pojistné události".

A jak by měli klienti správně postupovat při hlášení pojistných událostí?

  • 1. Pokud máte fotoaparát - zdokumentujte stav nemovitosti i poškozené movité věci, které zasáhla voda.
  • 2. Pokud nemáte fotoaparát – můžete začít nemovitosti uklízet, poškozené věci shromážděte na jedno místo, mobilní technik je zdokumentuje.
  • 3. Zabraňte vzniku další škody – co nejdříve začněte s úklidem nemovitosti - vysoušením, vyklízením, čištěním.
  • 4. Zpracujte seznam poškozených věci s uvedením ceny, stáří, případně shromážděte doklady a účty, urychlíte tím prohlídku nejen sobě, ale i ostatním poškozeným.