Direct pojišťovna aktivně pro klienty

Direct pojišťovna

DIRECT pojišťovna opět proklientská! Aby se klienti Direct pojišťovny zbytečně nevystavovali nutnosti řešit nesrovnalosti s ČKP, bude se obracet s prosbou o doplnění informací k těm smlouvám, u kterých chybí některý z povinných údajů o vozidle (VIN kód, číslo technického průkazu, RZ), nebo o ověření jejich správnosti.

Připomínáme, že pokud bude klient provozovat vozidlo bez platného povinného ručení, vzniká mu povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů za každý den nepojištění.