Časté dotazy | Cestovní pojištění

Co zahrnuje asistenční služba?

Zajistí například: potřebné léky, které nejsou v místně dostupné, převoz do nemocnice, při ambulantním ošetření poskytne platební záruky, při delší hospitalizaci zajistí přivolání opatrovníka z domova, předá naléhavou zprávu rodině či blízkým a zprostředkuje kontakt s rodinou, poskytne přiměřenou finanční zálohu, např. při okradení, uhradí poplatky za vystavení náhradního pasu. Vždy je však třeba se podívat na podmínky jednotlivých pojišťoven.

Jak je to se zdravotním pojištěním v zemích EU?

Optimální je cestovat do zemí EU, EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) či Švýcarska s Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) a komerčně pojištěn. Pokud má klient sjednáno cestovní zdravotní pojištění, je na jeho úvaze a na situaci, zda při ošetření v zahraničí předloží EHIC, nebo doklad o tomto sjednaném komerčním pojištění.

Celý článek...

Proč se mám pojistit při cestě do zahraničí?

Pojištění při cestách a pobytu v zahraničí každému klientovi velmi významně pomáhá zejména při řešení finančního krytí spojeného s případy náhlého onemocnění nebo úrazu, který vyžaduje poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče včetně repatriace.

Pojištění též zajistí velmi důležitou podporu ze strany asistenční služby, která pomůže ve všech vzniklých problematických situacích.

Při nákupu kompletního balíčku pojištění jsou pojistnou smlouvou chráněna Vaše zavazadla, v případě úrazu je vypláceno odškodnění, a v případě škody způsobené třetí osobě je zajištěna finanční pomoc.

Při cestách do států EU jsou ze strany Pojišťovny VZP, a.s. uhrazeny všechny náklady spojené s léčením, včetně poplatků a finančních spoluúčastí..

Mám platební kartu a prý v ní mám i pojištění?

Součástí některých platebních karet je i pojištění na cesty. Situace je zde stejně nepřehledná jako u CK . Záleží jen na bance, která kartu vydala, jaké služby bude svým klientům nabízet. Obecně je známo, že pojištění je součástí všech vyšších typů karet, jako jsou zlaté karty apod. Jen ty nejvyšší typy karet mají kvalitní pojištění s dostatečnou výší limitu pojištění. U většiny platebních karet je pojištění spojeno se spoluúčastí - tzn. veškeré náklady např. do 5 000 Kč si klient hradí sám. Pak je třeba zvolit si takové připojištění, které bude mít dostatečně vysoké limity plnění a hlavně nebude mít spoluúčast.

Jaké pojištění si mám sjednat před cestou?

Cestovní pojištění chrání proti širokému spektru rizik, přičemž v jedné pojistné smlouvě lze obvykle sjednat několik součástí cestovního pojištění. Základem je pojištění léčebných výloh. K němu můžete přidat úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody občana, pojištění zavazadel a pojištění storno poplatků. Můžete se pojistit i pro cesty v tuzemsku, obvykle jde o úrazové pojištění v kombinaci s pojištěním zavazadel a odpovědnosti za škody.

Pojištění léčebných výloh zahrnuje úhradu nezbytných nákladů na ošetření, kterému se pojištěný během pojistné doby podrobil kvůli úrazu či náhlé nemoci. Přitom je stále k dispozici asistenční služba, kterou lze kontaktovat odkudkoliv na světě 24 hod. denně.

Co mám dělat když se mi stane pojistná událost v zahraničí?

Pokud je to možné, vždy kontaktujte asistenční službu. Bezpodmínečně se řiďte pokyny operátora asistence. Uschovejte si veškeré originály dokladů vztahujících se k pojistné události. Po návratu doporučujeme co nejdříve dořešit pojistnou událost s pojišťovnou.