Co je to daňový automat?

Jedná se o službu, kterou poskytují některé penzijní fondy svým klientům. Pokud je ve smlouvě daňový automat sjednán, zaplacené platby nad 6000 Kč ročně se Vám automaticky započítají v posledním kalendářním měsíci pro účely daňového potvrzení. Daňové potvrzení pak slouží k uplatnění daňových odpočtů.

Úskalím sjednání daňového automatu je, že pokud je klient v důchodovém věku a není výdělečně činný, úsporu na daních již nevyužije (tzn. že u těchto klientů není vhodné tuto službu sjednávat). Předplacené platby se v případě výpadku měsíčního příspěvku použijí pro získání státního příspěvku, který by jinak klient neobdržel, kdyby platby byly zahrnuty do kalendářního roku a využity k daňovým odpočtům.