Dostali jste se do tíživé finanční situace a nemáte prostředky na Vaše penzijní připojištění?

Pokud nastane tato nepříjemná situace, jsou možnosti následující:

  • Účastník penzijního fondu může požádat o změnu výše měsíčního příspěvku až na min. částku 100 Kč. měsíčně
  • Účastník penzijního fondu může požádat o přerušení placení
  • Účastník penzijního fondu může požádat o odklad placení
  • Účastník penzijního fondu může požádat o ukončení smlouvy výplatou odbytného za předpokladu, že hradil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojištění trvá min. 12 měsíců.