Za jak dlouho mi bude vyplacena penze?

Dle dohody s Vámi. Zpravidla je penze vyplácena měsíčně nebo čtvrtletně do 15. dne prvního kalendářního měsíce po ukončení smlouvy o penzijním připojištění. Výplatu penzí však požaduje pouze přibližně 3% všech klientů.