Za jak dlouho mi bude vyplacena výplata jednorázového vyrovnání?

Po ukončení smlouvy Vám v souladu se zákonem budou vyplaceny veškeré naspořené peníze na Vašem osobním účtu u penzijního fondu, tedy do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který je evidován poslední zaplacený příspěvek. Výnosy fondu a dožádané státní příspěvky připsané po datu výplaty, Vám budou vyplaceny dodatečně.