Za jak dlouho mi bude vyplacena výplata odbytného?

Po ukončení smlouvy Vámi budou vložené příspěvky, příspěvky od zaměstnavatele a výnosy vyplaceny v souladu se zákonem, tedy do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který je evidován poslední zaplacený příspěvek. Výnosy fondu připsané po datu výplaty, Vám budou vyplaceny dodatečně.