Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá, respektive poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy (většinou realizováno podpisem).