Zajištění reciproční

Vzájemný vztah mezi partnery, kdy každá ze stran jednou vystupuje jako pojistitel a podruhé jako zajistitel.

  • Nepodmíněná = franšíza, která se v každém případě odpočítává z náhrady škody. V ČR je totožná se spoluúčastí.
  • Odečítací (excedentní) = pojišťovna při pojistné náhradě nižší než je stanovená franšíza neposkytuje náhradu vůbec, pokud je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, uhradí se jen rozdíl, tedy excedent (zůstatek) mezi celkovou stanovenou náhradou a franšízou.
  • Podmíněná (integrální) = pojišťovna neposkytuje pojistné plnění, pokud náhrada dosahuje výše dohodnuté franšízy, jestliže je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, pak poskytuje pojistné plnění v plné výši stanovené náhrady bez jakékoliv srážky.