Způsob placení pojistného

Použitý platební styk (bezhotovostně, poštovní poukázkou, apod.)