Ukončení pojistné smlouvy

Ze zákona je možné podat výpověď pojistné smlouvy vždy šest týdnů před výročním datem (u většiny pojišťoven jde o datum počátku pojistné smlouvy). Rovněž je možné do dvou měsíců od data počátku vypovědět pojistnou smlouvu bez udání důvodů. Krom výše uvedené výpovědní lhůty, lze pojistnou smlouvu (u povinného ručení) ukončit v případě prodeje vozidla novému provozovateli, trvalé likvidace vozidla, dočasného uložení registračních značek do depozitu. Rovněž existuje i možnost požádat o ukončení dohodou (většinou však pojišťovny nechtějí takovéto dohody uzavírat).