AXA - informace k cestovnímu pojištění koronavirus

Cestovní pojištění AXA Asistance

Cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem. Pojištění se však nevztahuje na klienty, kteří do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.

K dnešnímu dni cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem, v zemích označených Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (MZV) na tzv. Semaforu MZV zeleně a oranžově:

Při sjednání na Srovnavac.cz stále platí 50% sleva

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě. V těchto zemích kryjeme COVID pouze při cestování v nezbytných případech, za které považujeme například:

  • pracovní cestu
  • ošetření/zákrok u lékaře
  • péče o člena rodiny v zahraničí
  • vyzvednutí člena rodiny v zahraničí
  • péče o dítě/rodinného příslušníka v zahraničí

Všechna ostatní rizika v zemích s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) kryjeme dle VPP bez ohledu na typ cesty.

Pojištění storna se vztahuje i na případy onemocnění nemocí COVID-19 (požadujeme pozitivní test).

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil. Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.