Cestovní pojištění AXA - zase jako před COVIDem

Cestovní pojištění AXA Asistance

AXA pojišťovna od pondělí 1. 6. budeme opět standardně dle platných VPP pojištovat COVID a vracíme se tak do stavu před koronanvirovou krizí. Navíc od poloviny června připravuje nový produkt, který bude pojišťovat pobyty v České Republice.

Sjednání cestovního pojištění AXA Assistance s 50% slevou

Cestovní pojištění pro Českou Republiku obsahuje pojištění storna cesty - Pokud klient v důsledku onemocnění či úrazu nemůže nastoupit na objednaný pobyt, uhradí AXA storno poplatky.

Pojištění domácích mazlíčků - součástí produktu je i pojištění veterinární péče s limitem 10 000 Kč a také rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené domácím zvířetem.

Autoasistence - v rámci pojištění autoasistence má pojištěný nárok na drobnou opravu pojištěného vozila, nebo odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího servisu.

Nad rámec pojistných podmínek hradíme i pojistné události, které nemají přímou souvislost s koronavirem, a které nastaly klientům, kteří do dané oblasti vycestovali i poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat. To se týká všech rizik sjednaných v rámci cestovního pojištění s výjimkou pojištění storna.

pojištění cykloasistence - pomůžeme s opravou, a nebo zajistíme přepravu nepojízdného kola do nejbližšího cykloservisu nebo místa ubytování.

Pojištění právní ochrany - je základní právní ochranou klientů během cest. V případě, že je klientovi způsobena újma na zdraví nebo škoda na majetku, pomůže AXA s uplatněním nároků.