Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je legislativní novinka, která vstoupila v platnost 1. 1. 2024 ve formě novely zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu. DIP tak rozšiřuje nabídku státem podporovaných produktů spoření na stáří, mezi které také patří doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění a investiční nebo kapitálové životní pojištění.

Státem podporované produkty zajištění na stáří

 • Rezervotvorné životní pojištění: investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění.
 • Penzijní spoření: Doplňkové penzijní spoření (DPS), Penzijní připojištění (původní penzijní připojištění).
 • Nově Dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Co DIP nabízí?

 • širší výběr poskytovatelů a investičních strategií než u doplňkového penzijního spoření,
 • možnost snížit daňový základ o vklady do výše 48 000 Kč za rok,
 • příspěvky zaměstnavatele bez daně až do 50 000 Kč ročně,
 • výběr nejdříve v 60 letech a délka trvání produktu minimálně 10 let,
 • nevzniká zde nárok na státní příspěvek.

Mezi hlavní výhody nového státem podporovaného produktu patří

 • Výrazně širší škála investičních nástrojů, které může nabízet také více finančních institucí. Tato větší flexibilita umožňuje nabídnout klientům individuální investiční strategie složené z různých investičních nástrojů (např. akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo ETF). V praxi je tedy DIP spíše než samostatný produkt státem podporovaný režim pro finanční instituce, jako jsou třeba banky nebo investiční společnosti.
 • Státní podpora dlouhodobého investičního produktu je tzv. nepřímá, tedy bez finančního příspěvku státu, ale s daňovými výhodami pro účastníka i pro příspěvky od jeho zaměstnavatele.
 • Každý rok je možné ze základu daně odečíst vklady účastníka až do výše 48 000 Kč.
 • Rovněž je možné získat podporu zaměstnavatele až 50 000 Kč, ze které neplatí daň ani pojistné.