Změny v penzijním připojištění 2024

Přinášíme Vám aktuální změny v penzijním připojištění, které vstoupily v platost od ledna 2024. Ke změnám v penzijním připojištění dochází i u aktuálně platných smluv.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat ( Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , +420 296 222 296), jsme tu pro vás, Srovnávač.cz.

Jaké hlavní změny v penzijním spoření nastávají v tomto roce

 • Vyšší daňové úlevy – od základu daně půjde odečíst až 48 tisíc Kč.
 • Prodloužení minimální doby spoření na 10 let.
 • Zvýšení minimální úložky pro nárok na státní příspěvek na 500 Kč měsíčně.
 • Nárůst nejvyššího státního příspěvku na 340 Kč měsíčně.
 • Ukončení státního příspěvku pro osoby pobírající starobní důchod.

Podrobný rozbor změn v penzijním spoření platných od 1. 1. 2024

 1. Zvýšení daňového odpočtu až na 48 000 Kč ročně. Od ledna 2024 je možné využívat na produkty spoření na stáří (doplňkové penzijní spoření - DPS, resp. penzijní připojištění - PP, investiční životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt – DIP) jednotný daňový limit ve výši 48 000 Kč ročně. Každý klient (účastník) si tedy může od daňového základu odečíst příspěvky v celkovém úhrnu až 48 000 Kč za rok bez ohledu na počet spořících produktů.
 2. Dochází k prodloužení minimální spořicí doby na 120 měsíců (10 let).Tato změna se týká nových smluv sjednaných od 1. 1. 2024 (s účinností dle data podpisu smlouvy bez ohledu na počátek smlouvy). U těchto smluv je podmínkou pro vznik nároku na dávku délka spořicí doby nejméně 120 kalendářních měsíců. U smluv uzavřených do 31. 12. 2023 zůstává v platnosti podmínka 60 měsíců. Podmínka dosažení věku 60 let zůstává beze změny.
 3. Dále jsou součástí zákona opatření, které by mělo účastníky penzijního spoření motivovat k přechodu z původního produktu (PP - penzijní připojištění) do novějšího doplňkového penzijního spoření (DPS). Možnost přejít z transformovaného fondu (tj. produkt Penzijního připojištění) u jedné penzijní společnosti přímo do DPS u jiné penzijní společnosti a nebo možnost zachování účasti v transformovaném fondu při současném novém přispívání do účastnického fondu se státním příspěvkem (DPS). U smlouvy o Penzijním připojištění musí být v tomto případě provedeno přerušení připojištění, tzv. konzervace.
 4. Částečné odbytné k 18. narozeninám lze čerpat 24 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po dni, kdy účastník dosáhl věku 18 let, pokud doba spoření trvala min. 120 kalendářních měsíců. Částečné odbytné je pak vyplaceno ve výši jedné třetiny prostředků účastníka (bez státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele).
 5. Změna danění příspěvků zaměstnavatele. V případě výplaty odbytného, tj. předčasného ukončení smlouvy, budou veškeré výnosy a příspěvky zaměstnavatele starší 10 let zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %. Tuto daň odvede penzijní společnost. Příspěvky zaměstnavatele za posledních 10 let musí nově účastník dodanit a případně i uplatněné daňové odpočty.
 6. Do dvou let ani odbytné - lidé, kteří do doplňkového penzijního spoření přestanou ukládat peníze po méně než dvou letech, by dle novely nezískali ani odbytné, tedy částku vyplácenou při vypovězení smlouvy.
 7. Dále zaniká možnost čerpat penzi z části prostředků při současném zachování aktivní smlouvy. Měsíční výplaty se od ledna 2024 pojí pouze s čerpáním všech naspořených prostředků. Nadále bude možné využít kombinaci výplat na konci spoření. K rozdělení prostředků z penzijka může dojít pouze jednou, a to jen na 2 části – částečný jednorázový výběr a pravidelnou penzi. Bude nutné ukončit smlouvu a vypořádat obě dávky najednou. Postupné čerpání části prostředků bez nutnosti ukončit smlouvu již nebude možné.
 8. Možnost vzniku alternativního účastnického fondu na konci roku 2024. Alternativní účastnický fond by měl nabízet širokou škálu možností investování do oblastí, které v rámci penzijního spoření dosud nebyly dovolené jako např. do nemovitostí, podílů ve firmách, kryptoměny, dopravní infrastruktury, duševního vlastnictví apod. V alternativním fondu se díky volbě odlišných aktiv dají potenciálně očekávat vyšší výnosy avšak za cenu zvýšeného rizika. Pokud investice do strategie zahrnující Alternativní účastnický fond nebude pro klienta vhodná dle vyhodnocení jeho profilu, nebude moci takový produkt sjednat.

Přehled změn platných od 1. 7. 2024

 1. Státní příspěvky - mění se výše státních příspěvků. Tato změna se týká všech smluv, již existujících i nově uzavřených, tedy PP i DPS. Měsíční úložka 500 až 1 699 Kč - výše měsíčního státního příspěvku činí 20 % z částky měsíčního příspěvku účastníka. Měsíční úložka 1 700 Kč a více - částka měsíčního státního příspěvku je stanovena fixně ve výši 340 Kč.
 2. Státní příspěvek a odchod do důchodu - od 1. července nebudou státní příspěvek dostávat lidé, kterým stát vyplácí starobní důchod. Nárok na příspěvek zanikne ve chvíli, kdy občané začnou pobírat penzi. To se týká jak nových, tak již existujících smluv. O bonus tudíž přijdou i ti, kteří k polovině roku 2024 nezavrší minimální dobu spoření a ukládání peněz ukončí.