Za jak dlouho mi fond převede peníze do nového penzijního fondu?

Stávající penzijní fond je povinen převést finanční prostředky do nového penzijního fondu nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy. Dodatečné výnosy fondu, dožádané státní příspěvky a případné další splátky Vám penzijní fond převádí dodatečně.