Cestovní pojištění Uniqa

Pojišťovna Uniqa svým klientům nabízí možnost uzavřít jednorázové cestovní pojištění pro konkrétní cestu do zahraničí. Pojištění je možno sjednat minimálně na 1 den, maximálně pak na 366 dní. Nejnižší částka, jakou lze zaplatit za jednu pojistnou smlouvu činí pouze 50,- Kč.

Pro časté krátkodobé cesty do zahraničí může pak klient uzavřít celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy. Počet těchto výjezdů je během roku neomezený, délka jedné cesty ale nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů.

Cestovní pojištění Uniqa lze sjednat jak pro cestování po Evropě (včetně Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka), tak po celém světě. Klienti se mohou pojistit nejen na turistickou cestu, ale i na zimní sporty nebo cestu pracovní.

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA SE SLEVOU 10%

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
Vyšší (K10) Střední (K7) Nižší (K5)
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 10 000 000 Kč 7 000 000 Kč 5 000 000 Kč
- zubní ošetření pouze základní ošetření - výplň, extrakce
Úrazové pojištění
- trvalé následky 600 000 Kč 300 000 Kč -
- smrt následkem úrazu 300 000 Kč 150 000 Kč
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech 25 000 Kč 15 000 Kč -
- na škodu na jedné věci 5 000 Kč 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
- limit na pojistnou smlouvu 5 000 000 Kč 1 000 000 Kč -
Pojištění/připojištění sportovních aktivit *
- zimní sporty lze připojistit lze připojistit lze připojistit
- nebezpečné sporty - lze připojistit -
Pojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
- limit na pojištěného a pojistnou událost 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
- spoluúčast 20% 20% 20%

* Pojištění sportovních aktivit

Připojištění zimních sportů je určeno pro sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních.

Připojištění nebezpečných sportů se vztahuje na nemoci a úrazy, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním nebezpečných sportů tj. raftingu, jiného sjíždění divokých řek, parasailingu, parašutismu, závěsného létání, paraglidingu, plachtění a létání všech druhů, motoristických a leteckých sportů všech druhů, létání balónem, vysokohorské turistiky nad 2.500 m n.m., speleologie, sportovního potápění, bojových sportů, skateboardingu, akrobacie a skoků na lyžích, motorových sportů na sněhu, ledu nebo vodě, jiných obdobně nebezpečných sportů nebo při veřejně organizované sportovní soutěži nebo závodu nebo profesionálně provozovaném sportu.

Nelze pojistit provozování skoků na laně, canoeing, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus a horolezectví.

Rodinné pojištění

Rodiny mohou být pojištěny v rámci rodinného pojištění - může být sjednáno pro rodiče do 65 let (manžel/ manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do dovršení věku 18 let, které mají společné bydliště na adrese uvedené v pojistné smlouvě (max. 4 děti), přičemž maximálně může být pojištěno 6 osob.

Co obsahuje cestovní pojištění Uniqa?

Léčebné výlohy

Předmětem pojištění léčebných výloh jsou prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v souvislosti s nutně nezbytnou a přiměřenou lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného. Těmito náklady se rozumí:

 • ambulantní lékařské ošetření
 • pobyt v nemocnici ve standardním lůžkovém pokoji po dobu nezbytně nutnou, která je podložena lékařskou zprávou, tj. léčení, zákroky a operace, které nebylo možné s ohledem na zdravotní stav pojištěného odložit do doby jeho návratu do ČR
 • ošetření zubním lékařem v důsledku úrazu pojištěného nebo první pomoci pojištěnému, hradí se pouze ošetření k utišení bolesti (jednoduchá výplň nebo extrakce)
 • léky předepsané lékařem, přitom se jako léky nepřipouštějí výživné, posilující nebo vitamínové preparáty, prostředky používané preventivně, podpůrné nebo návykové a kosmetické přípravky
 • přeprava do nejbližšího vhodného lékařského zařízení (též přivolání lékaře k nemocnému), pokud pojištěný není schopen přepravy obvyklým dopravním prostředkem, přeprava od lékaře do nejbližší vhodné specializované nemocnice, vše v rámci nutného a neodkladného lékařského ošetření, přeprava vrtulníkem pouze u úrazových stavů.

Asistenční služby

UNIQA Assistance je připravena poskytnout pomoc, ať voláte odkudkoliv. Operátoři Vám v češtině poskytnou pomoc vždy, ať už jste kdekoliv na světě. Předmětem pojištění asistenčních služeb jsou následující prokazatelné náklady či služby:

 • náklady na repatriaci pojištěného, popř. jeho ostatků;
 • náklady na vyslání opatrovníka;
 • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty;
 • náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku;
 • náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování;
 • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů;
 • zachraňovací náklady;
 • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu;
 • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému.

Připojištění

 • Úrazového pojištění - předmětem pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu nebo trvalé následky úrazu pojištěného, přičemž k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu - předmětem pojištění je škoda na zdraví nebo věci třetí osoby, která vznikla během pojištěné cesty a za kterou pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo.
 • Pojištění zavazadel - předmětem pojištění je majetková škoda na zavazadlech, jestliže byla pojištěnému způsobena živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení), odcizením zavazadel, poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou zavazadel, poškozením nebo zničením zavazadel vodou z vodovodního zařízení, ztrátou zavazadel předaných při přepravě oficiálnímu dopravci.
 • Pojištění stornovacích poplatků - předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařiízení do výše 80 000 Kč.