Havarijní pojištění Axa pojišťovna

Produktová nabídka havarijního pojištění Axa pojišťovna

Havarijní pojištění od AXY nabízí zejména výběr ze 3 balíčků, uplatníte na něj bonusy z povinného ručení, nepotřebujete žádné drahé zabezpečovací zařízení pro získání dodatečných slev a navíc při využití smluvních opraven získáte slevu 2000 Kč ze spoluúčasti havarijního pojištění.

GO MINI GO KLASIK GO MAXI
GAP
Havárie
Vandalismus
Odcizení
Střet se zvěří
Požár, výbuch
Přírodní události
Asistenční služby

Co je pojištění GAP?

Pojištění GAP zjednodušeně kryje rozdíl mezi cenou, za kterou vozidlo kupujete a cenou vozidla v okamžiku ztráty vozidla. Toto pojištění je u AXY možné sjednat pro vozidla do 5 let stáří. Pokud například kupujete nové vozidlo v autosalonu za 500 000 Kč a po 2 letech je jeho hodnota 350 000 Kč, pojišťovna z běžného havarijního pojištění by v případě totální nehody nebo odcizení vyplatila aktuální hodnotu vozidla, tedy 350 000 Kč. S pojištěním GAP však dostanete plnou kupní částku, tedy 500 000 Kč. Toto pojištění je platné 3 roky od sjednání pojištění a maximální hodnota vozidla je 1,5 mil. Kč.

Asistenční služby havarijního pojištění AXA

Základní asisteční služby obsahují pomoc při nehodě i poruše. Velkou výhodou je bezlimitní odtah vozidla po nehodě z celé ČR a SR zdarma. V případě píchlé nebo poškozené pneumatiky máte nárok na úhradu nové pneu do výše 3000 Kč, a to až 2x ročně.

Pojišťovna AXA nabízí také rozšířenou asistenční službu, u které jsou navýšeny limity. Hlavním benefitem je pak repatriace (odtah nepojízdného vozidla) ze zahraničí v případě poruchy vozidla. Kompletní podmínky asisteční služby od AXY si můžete stáhnout zde.

Spoluúčast u havarijního pojištění AXA

U produktů AXA pojišťovny je na výběr ze 4 spoluúčastí. Pevná spolupčast 2000 Kč, dále spoluúčast 5%, min. 5000 Kč nebo 10%, min.10 000 Kč a spolupúčast 25 000 Kč pouze pro velké škody nebo ideální, pokud havarijní pojištění vyžaduje Váš zaměstnavatel z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a vy jej jinak nepotřebujete. Při využití sluvního servisu se celková spoluúčast sníží o 2000 Kč, je tedy možné získat nulovou spoluúčast při škodě.

Připojištění k havarijnímu pojištění AXA

Vyberte si ke svému pojištění libovolné připojištění.

Připojištění skel vozidla

Připojištění skel lze sjednat v pojistné smlouvě pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel. Na výběr je několik limitů plnění. Skla tak můžete připojistit od 10 000 Kč do 40 000 Kč. Základní cena pojištění všech skel je 850 Kč a spoluúčast je ve výši 1000 Kč. V případě nedodání fotodokumentace je v prvních 6 měsících uplatňována spoluúčast. Pokud si sklo necháte opravit nebo vyměnit ve smluvním servisu pojišťovny, spoluúčast bude nulová.

Úrazové pojištění řidiče či dopravovaných osob

Toto připojištění slouží ke zmírnění důsledků úrazu přepravovaných osob v pojištěném vozidle, kterého následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Pojištěnými osobami jsou řidič nebo osoby dopravované vozidlem. Pro řidiče jsou kryty nejen úrazy během jízdy vozidla, ale také při nastupování a vystupování, při uvádění vozidla do chodu nebo při odstraňování běžných poruch v průběhu jízdy (např. výměna kola).

Cena připojištění pro osobní vozidla s limitem 500 000 Kč je 661 Kč/rok, úrazové připojištění pouze pro řidiče je za 245 Kč ročně.

Připojištění náhradního vozidla AXA pojišťovny

Připojištění náhradního vozidla se vztahuje na úhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení), a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti za 400 Kč ročně.

Splátky pojistného

Možné roční (nejvýhodnější), pololetní a čtvrtletní splátky.

Slevy

Pokud má klient u AXA jinou smlouvu (životní, majetkovou, penzijní, investice) je poskytována sleva 5% . Pro ZTP a ZTP / P máme slevu ve výši 15 %. Samozřejmostí je bonus za předchozí bezeškodný průběh, který lze v plné výši převést z Vaše bonusu vyježděného na povinném ručení.