Povinné ručení Axa

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Axa pojišťovna

Přehled nabídek STANDARD STANDARD PLUS STANDARD MAXI
Škody na majetku 35 mil. Kč 70 mil. Kč 140 mil. Kč
Škody na zdraví 35 mil. Kč 70 mil. Kč 140 mil. Kč
Asistenční služby obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úrazové připojištění lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Náhradní vozidlo lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Připojištění zavazadel lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Připojištění skel lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Střet se zvěří lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Právní asistence lze připojistit lze připojistit lze připojistit

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven


Aktuální výhody povinného ručení u AXY.

  • Cestovní poukaz v hodnotě 2 500 Kč ke smlouvě, která obsahuje povinné ručení + některá připojištění
  • Bonus 50% pro klienty starší 30 let a min. 5 let bez nehody, bezeškodní doba více než 60 měsíců
  • Nadstandardní asistenční služby. Např. odtah po dopravní nehodě v rámci ČR bez limitu, odtah v případě poruchy vozidla do nejbližšího servisu, výměnu pneumatiky v případě defektu, dovoz paliva, dojezd technika v případě zabouchnutí nebo ztráty klíčů od vozidla
  • Hlášení škodní události a asistence 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Asistenční služby Axa pojišťovna

Rozsah asistenčních služeb Česká republika Zahraničí
Nehoda Oprava na místě 2 800 Kč 150 €
Odtažení do servisu bez limitu 150 €
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště bez limitu zorganizování
Ubytování pro posádku vozidla 2 000 Kč/1 osoba 2 noci × 75 €/1 osoba€
Zapůjčení náhradního vozidla 28 hodin 48 hodin
Náklady na cestu domů ANO 400 €
Porucha Oprava na místě 1800 Kč 150 €
Odtažení do servisu 1800 Kč 150 €
Úschova vozidla zorganizování 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště zorganizování zorganizování
Ubytování pro posádku vozidla zorganizování 2 noci × 75 €/1 osoba€
Zapůjčení náhradního vozidla zorganizování 48 hodin
Náklady na cestu domů NE 400 €
Další asistence Ztráta klíčů automobilu 1200 Kč 50 €
Defekt pneumatiky 1200 Kč 50 €
Vyčerpání, záměna, dovoz paliva 1200 Kč 50 €
Bezplatná právní asistence Roční limit pojistného plnění 10 000 Kč> 10 000 Kč
Administrativní a právní informace související s vozidlem ANO ANO
Asistence při jednání s policií – formuláře, dokumenty, potvrzení ANO ANO
Připojištění právní asistence – program Komfort Roční limit pojistného plnění 100 000 Kč 100 000 Kč
Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO
Spory s opravnou vozidla, spory související s STK ANO ANO
Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla ANO ANO

Splátky

Bez navýšení - možné roční, pololetní, čtvrtletní. Sleva 10% při roční platbě.

Možnosti připojištění

Pojištění skel (včetně zadního a bočních skel).

Slouží pro případ poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv náhodnou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez škody na dalších částech vozidla. Spoluúčast je 1 000 Kč není započítávána, pokud využijete smluvní servis AXA pojišťovny. Je nutná fotodokumentace, v opačném případě se spoluúčast zvyšuje až na 50%.

Limity pojistného plnění pro připojištění skel Roční pojistné
10 000 Kč 790 Kč
20 000 Kč 1 390 Kč
40 000 2 790 Kč

Úrazové pojištění řidiče či dopravovaných osob

Toto připojištění slouží k eliminaci důsledků úrazu přepravovaných osob v pojištěném MV, kterého následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Pojištěnými osobami jsou řidič a osoby dopravované vozidlem. Pojistná částka je pro každou přepravovanou osobu:

  • za smrt následkem úrazu 500 000 Kč
  • za trvalé následky úrazu 1 000 000 Kč

Cena připojištění pro osobní vozidla do 6 sedadel – 539 Kč/rok a Osobní vozidla 7 až 9 sedadel – 899 Kč/rok, úrazové připojištění pouze pro řidiče je za 329 Kč ročně.

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Připojištění se vztahuje pouze na takové škody na vozidle, které byly prokazatelně způsobeny fyzickým kontaktem zvířete s poškozenou částí vozidla, a současně nejsou a nebudou uplatňovány z havarijního pojištění. Výše limitu plnění je 100 000 Kč, spoluúčast 2000 Kč nebo 1000 Kč při opravě ve smluvním servisu. Roční pojistné je 890 Kč.

Živelní připojištění

Živelní připojištění vozidla se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku požáru, výbuchu, blesku, krupobití, vichřice, pádu stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení. NENÍ tedy na tíhu sněhu. Výše limitu plnění je 100 000 Kč, spoluúčast 2000 Kč nebo 1000 Kč při opravě ve smluvním servisu. Roční pojistné je 500 Kč.

Připojištění náhradního vozidla AXA pojišťovny

Připojištění náhradního vozidla se vztahuje na úhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení), a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti za 450 Kč ročně.

Bonus a jeho převod

Maximální výše 60% (již za 96 měsíců bez nehod). Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.


Kudy dál?