Povinné ručení Axa

Produktová nabídka - povinné ručení Axa pojišťovna

Všechny řidiče, kteří jezdí bez nehod, zvýhodní povinné ručení od AXY bonusem ve výši 67%. V rámci pojištění vozidla si lze vybrat až 8 připojištění a sestavit si tak pojištění na míru podle svých potřeb. Od nás obdržíte nejen výhodnou cenu pojištění, ale také bonus ve výši 100 Kč na Vaše nákupy.

Plus Extra Prémium
Povinné ručení 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 140/140 mil. Kč
Asistence

Asistenční služby povinného ručení AXA

Základní asisteční služby obsahují pomoc při nehodě i poruše. Velkou výhodou je bezlimitní odtah vozidla po nehodě z celé ČR a SR zdarma. V případě píchlé nebo poškozené pneumatiky máte nárok na úhradu nové pneu do výše 3000 Kč, a to až 2x ročně.

Pojišťovna AXA nabízí také rozšířenou asistenční službu, u které jsou navýšeny limity. Hlavním benefitem je pak repatriace (odtah nepojízdného vozidla) ze zahraničí v případě poruchy vozidla. Kompletní podmínky asisteční služby od AXY si můžete stáhnout zde.

  Porovnejte přehledně nabídky povinného ručení

Připojištění k povinnému ručení AXA

Vyberte si ke svému pojištění až 8 připojištění.

Připojištění skel vozidla

Připojištění skel lze sjednat v pojistné smlouvě pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel. Na výběr je několik limitů plnění. Skla tak můžete připojistit od 10 000 Kč do 40 000 Kč. Základní cena pojištění všech skel je 850 Kč a spoluúčast je ve výši 1000 Kč. V případě nedodání fotodokumentace je v prvních 6 měsících uplatňována spoluúčast. Pokud si sklo necháte opravit nebo vyměnit ve smluvním servisu pojišťovny, spoluúčast bude nulová.

Úrazové pojištění řidiče či dopravovaných osob

Toto připojištění slouží ke zmírnění důsledků úrazu přepravovaných osob v pojištěném vozidle, kterého následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Pojištěnými osobami jsou řidič nebo osoby dopravované vozidlem. Pro řidiče jsou kryty nejen úrazy během jízdy vozidla, ale také při nastupování a vystupování, při uvádění vozidla do chodu nebo při odstraňování běžných poruch v průběhu jízdy (např. výměna kola).

Cena připojištění pro osobní vozidla s limitem 500 000 Kč je 661 Kč/rok, úrazové připojištění pouze pro řidiče je za 245 Kč ročně.

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Připojištění se vztahuje pouze na takové škody na vozidle, které byly způsobeny zvířetem. Je tedy vhodné, ať už srazíte srnce nebo Vám kabely překouše kuna. Výše limitu plnění je 150 000 Kč, spoluúčast 2000 Kč nebo 1000 Kč při opravě ve smluvním servisu. Roční pojistné je 1030 Kč.

Živelní připojištění

Živelní připojištění vozidla se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku požáru, výbuchu, blesku, krupobití, vichřice, pádu stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení. NEJSOU kryty škody, způsobené tíhou sněhu. Výše limitu plnění je 150 000 Kč, spoluúčast 2000 Kč nebo 1000 Kč při opravě ve smluvním servisu. Roční pojistné je 520 Kč.

Připojištění náhradního vozidla AXA pojišťovny

Připojištění náhradního vozidla se vztahuje na úhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení), a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti za 400 Kč ročně.

Připojištění odcizení a vandalismu od AXA pojišťovny

Připojištění je platné na vozidlo, jeho části a obyvklou výbavu. K těmto škodám doporučujeme volat vždy policii. Pojištění platí v celé Evropě, kromě Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny. Výše limitu plnění je 150 000 Kč, spoluúčast 2000 Kč nebo 1000 Kč při opravě ve smluvním servisu. Roční pojistné je 900 Kč.

Splátky pojistného

Možné roční (nejvýhodnější), pololetní a čtvrtletní splátky.

Slevy

Pokud má klient u AXA jinou smlouvu (životní, majetkovou, penzijní, investice) je poskytována sleva 5% . Pro ZTP a ZTP / P máme slevu ve výši 15 %. Samozřejmostí je bonus za předchozí bezeškodný průběh.

Výhodné balíčky povinného ručení

POV Plus POV Extra POV Prémium
Povinné ručení 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 140/140 mil. Kč
Asistence
Úraz řidiče 250/125 tis. Kč 500/250 tis. Kč 1 mil./500 tis. Kč
Připojištění zavazadel 10 tis. Kč 15 tis. Kč
Náhradní vozidlo 3 dny
Totální škoda 150 tis. Kč

Úrazové pojištění řidiče se skládá s limitu plnění za trvalé následky v tis. Kč/ limit plnění na smrt v tis. Kč.


Kudy dál?