Dlužné pojistné

Vzniká v okamžiku, kdy klient bez řádného ukončení pojistné smlouvy přestane hradit smluvně sjednané pojistné.