Předepsané pojistné

Výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti (předpis pojistného).