Neoprávněné užití vozidla

Je užití pojištěného vozidla bez vědomí, souhlasu nebo proti vůli jeho vlastníka nebo provozovatele, včetně užití vozidla v rozporu s ustanovením podmínek leasingu.