Konec pojištění

Okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy (ukončení pojistné smlouvy viz. dále). Ze zákona je možné ukončit smlouvu o povinném ručení nejpozději šest týdnů před výročním dnem.