Odbytné

Částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka za zákonem stanovených podmínek.