Obmyšlená osoba

Osoba, uvedená v pojistné smlouvě jako oprávněná k získání plnění v případě smrti pojistníka.