Množství nehod na poškozených dopravních komunikacích stoupá - Allianz je pomáhá likvidovat

4.1.2011
Povinné ručení Allianz

Počet škod, které jsou způsobeny špatným stavem silnic v zimě, se každoročně zvyšuje. V současné době pojišťovna Allianz zaznamenala zhruba třetinový nárůst těchto pojistných hlášení. Poškození vozidel, která jsou způsobena výtluky, jsou majiteli proplacena buď z jeho havarijního pojištění nebo z pojištění odpovědnosti správce komunikace. 5 - 7 % z celkového množství nahlášených událostí tvořily škody, které byly plněny z havarijního pojištění. V letošním roce se ale očekává, že se toto číslo ještě zvýší.

Škody z výtluků na silnici je možné uplatnit z havarijního pojištění, a to bez ohledu na to, zda pojistnou událost šetřila policie, či nikoliv. Pokud pojistitel vlastním šetřením nezjistí žádné pochybnosti ohledně vzniku škody nebo jejího rozsahu, vyplatí klientovi uplatňované pojistné plnění.

„Každou pojistnou událost posuzují naši likvidátoři individuálně podle skutečností a důkazů, které má klient k dispozici a předloží je k likvidaci. Výhodou, pokud událost nešetřila policie, jsou určitě fotografie, či svědectví jiných účastníků silničního provozu. Často se také stává, že vozidlo zůstává po projetí velkým výtlukem nepojízdné a řidiči volají naši asistenční službu, která událost nejen zaznamená a zdokumentuje, ale pokud je to možné, tak na místě vozidlo zprovozní, nebo odtáhne do servisu,“ vysvětluje Pavel Novotný, ředitel úseku likvidace Allianz pojišťovny. Nejčastějšími újmami, které klienti Allianz hlásí, jsou poškozené podvozky, disky a pneumatiky, tlumiče, ale mohou to být i rozsáhlejší poškození například při nárazu do motoru. Výjimkou není ani nehoda, při které kvůli malému kráteru v silnici nakonec řidič skončil s autem ve stromě. Ačkoliv se to mohlo zdát absurdní, příčinou této nehody skutečně byla zničená komunikace.

Pokud motorista havarijní pojištění nemá, může náhradu uplatnit z pojištění odpovědnosti za škodu správce komunikace nebo v krajním případě soudní cestou. V takovém případě musí prokázat odpovědnost příslušného správce komunikace za vzniklou škodu. Proto by poškození motoristé měli co nejlépe událost a její rozsah zdokumentovat přímo na místě.

Ale pozor! V tomto případě nejde o pojistnou událost majitele poničeného auta, ale toho, kdo odpovídá za vozovku, po které nešťastný řidič projížděl. Jemu tedy musí motorista oznámit, co se stalo a předložit důkazy, které podpoří verzi o tom, že škoda mu vznikla na konkrétním místě a v konkrétní době. Správce komunikace se pak obrátí na pojišťovnu. Každá pojistná událost se posuzuje individuálně a vztahuje se na místa, kde správce komunikace něco zanedbal - vyfrézoval vozovku a špatně označil, neoznačil velkou díru na silnici po mrazech ap. Je zřejmé, že tam, kde by vznikla škoda na sporťáku s nízkou světlostí podvozku, majitel terénního auta ani nepostřehne, že projel po nerovnosti. Záleží tedy také na tom, jak jel rychle, zda mohl nebezpečí očekávat a zda tedy šlo o nahodilost, která je základním principem pojišťovnictví.