Allianz pojišťovna nabízí sezónní povinné ručení

10.3.2009
Povinné ručení Allianz

Allianz pojišťovna nabízí nový typ povinného ručení s názvem Sezóna. Pojištění je určeno všem vozidlům, u kterých převládá sezónní využívání – např. motocyklům a zemědělským pracovním strojům, ale také osobním automobilům starším 20 let. Od běžného povinného ručení se liší především výrazně nižším pojistným a komfortem pro klienta spočívajícím ve zrušení nutnosti odevzdávat státní poznávací značku a osvědčení o registraci na období, kdy vozidlo nebude využívat.

Nabídka Allianz pojišťovny v oblasti individuálně sjednávaného povinného ručení zahrnuje pojištění na dobu neurčitou, krátkodobé pojištění na minimální dobu 3 měsíců a nově i pojištění Sezóna, kdy si klient sám určí měsíce, ve kterých své vozidlo nehodlá používat.

Od standardních typů povinného ručení se povinné ručení Sezóna liší tím, že pokud bude vozidlem způsobena škoda v měsících, které při uzavření pojistné smlouvy klient označil jako měsíce, v nichž vozidlo nehodlá používat, vznikne mu povinnost uhradit pojistiteli spoluúčast 90 % z částky, kterou pojistitel poškozenému vyplatil. Za každý kalendářní měsíc, ve kterém své vozidlo nehodlá používat, mu Allianz pojišťovna přizná slevu 7 % z ročního pojistného povinného ručení. Maximálně může takto klient získat slevu až 63 %. Společně s touto slevou je možné využít aktuální nabídky slev produktu povinného ručení.

Povinné ručení Sezóna je určeno pro vozidla se sezónním využitím, jako jsou motocykly, jednonápravové kultivační traktory, samojízdné a přípojné pracovní stroje, sněžné skútry, rolby, obytné přívěsy, obytné automobily a také osobní automobily starší 20 let.

Výhodou pro klienty je to, že povinné ručení pro sezónně využívaná vozidla je platné celoročně, takže v době, kdy vozidlo není využíváno, není nutné odevzdávat orgánům evidence státní poznávací značky a osvědčení o registraci (tzv. do depozita).