Allianz pojišťovna už eviduje škody za 172,5 milionů Kč

25.5.2010
Povinné ručení Allianz

Klienti už Allianz pojišťovně nahlásili několik stovek škod ze záplav a povodní na Moravě v objemu 172,5 milionů Kč.

Klienti už Allianz pojišťovně nahlásili několik stovek škod ze záplav a povodní na Moravě v objemu 172,5 milionů Kč. Naprostou většinu tvoří škody na soukromém majetku klientů (nemovitosti, domácnosti, vozidla), Allianz pojišťovna však eviduje také několik větších průmyslových škod a škod na objektech a provozovnách podnikatelů.

Řada škod již byla uzavřena a klientům bylo vyplaceno pojistné plnění. Klienti Allianz pojišťovny mají také možnost čerpat zálohy na pojistné plnění, což v mnoha případech využívají.

O uplynulém víkendu vyjela speciální skupina mobilních techniků Allianz pojišťovny do jedné z nejvíce zasažených obcí, Troubek. Jejich úkolem bylo přímo na místě kontaktovat a postupně navštívit všechny klienty Allianz pojišťovny v této obci bez ohledu na to, zda již nahlásili škody na svém majetku nebo ještě ne. Jak se ukázalo, povodeň zasáhla všechny klienty Allianz pojišťovny v Troubkách. Během víkendu se týmu mobilních techniků podařilo všechny klienty zkontaktovat, zjistit rozsah škod a postupně u nich realizovat prohlídky poškozeného majetku.

Ředitel úseku likvidace majetkových škod Allianz pojišťovny Pavel Novotný tuto mimořádnou akci komentoval slovy: „Ukázalo se jako velmi smysluplné a praktické, abychom do menších obcí vysílali speciální týmy techniků vybavené seznamem klientů v dané lokalitě. Tak jsou schopni během krátké doby všechny kontaktovat a zjistit, zda mají škodu na majetku nebo ne, a nemusí čekat na hlášení od jednotlivých klientů. Takové cílené výjezdy šetří čas a námahu klientům a jsou i pro nás efektivní, proto v nich budeme ve vybraných lokalitách pokračovat.“

Seznam lokalit, ze kterých už ke dnešnímu dni klienti Allianz pojišťovny ohlásili škodní událost, obsahuje víc než šedesát měst a obcí, většinou na severní Moravě.

Allianz pojišťovna odhaduje, že celkový počet škodních událostí ze záplav a povodní na Moravě se vyšplhá až na 1000 případů a jejich objem dosáhne 400 milionů Kč.