Fleetovým produktem roku 2009 se stalo flotilové pojištění společnosti Allianz

5.10.2009
Povinné ručení Allianz

Flotilové autopojištění Allianz pojišťovny bylo v anketě Fleet Awards vyhlášeno Fleetovým produktem roku 2009 a celkovým vítězem kategorie Pojištění. Anketu Fleet Awards každoročně vyhlašuje magazín pro efektivní správu a řízení vozových parků Fleet.

Radek Baštýř, vedoucí úseku flotilového autopojištění Allianz pojišťovny, řekl: „Ocenění Fleetový produkt roku 2009 je pro nás o to cennější, že nominace do této soutěže posílají sami uživatelé produktů, tedy naši klienti. Velice si tohoto ocenění vážíme. Je pro nás potvrzením, že dlouhodobě patříme ke špičce na českém trhu flotilového autopojištění. Současně nás však zavazuje k tomu, abychom i nadále dokázali stejně dobře naplňovat potřeby a požadavky našich klientů.“

Flotilové autopojištění Allianz pojišťovny komplexně pokrývá veškeré potřeby moderní správy vozového parku. Mohou je využít klienti, kteří disponují tisíci vozidel, ale i klienti, kteří mají pět nebo deset vozidel. Produkt zahrnuje nejen pojištění všech standardních rizik, jako jsou: havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění skel, úrazové pojištění, pojištění náhradního vozidla a pojištění zavazadel, ale také dalších nadstandardních rizik jako jsou např. strojní připojištění nebo pojištění provozních škod. Díky detailně propracovanému stavebnicovému systému si klient sám zvolí, jaká rizika chce mít pojištěna. Všechna rizika lze kombinovat, jak v rámci jednotlivých vozidel, tak i napříč flotilou. Jedná se o produkt, který na současném trhu nemá konkurenci. Jeho součást tvoří i velmi kvalitní asistenční služby, které jsou nabízeny v základním nebo nadstandardním provedení. Tyto služby jsou k dispozici nejen pro případ nehody, ale i pouhé poruchy vozidla.

Další silnou stránkou je správa pojištění: všech našich klientů si velmi vážíme a proto každému z nich bez ohledu na velikost flotily poskytujeme nadstandardní péči, která zahrnuje jednoho správce na vše, co se týká dané flotily, pružné poskytování informací o flotile a přehledné informace o všech vozidlech včetně pojištěných rizik i pojistného za tato rizika na jediném společném vyúčtování. Klient tak má k dispozici přehled všech pojištěných vozidel, rizik, detailní přehled škodných událostí za jakékoliv období, stejně jako přehled škodného průběhu celé flotily.

Výjimečnou službou je tzv. Rizikový servis. Jedná se o bezplatnou konzultační službu, která může pro uživatele znamenat nemalý finanční přínos. Odborné poradenství expertů Allianz pojišťovny pomáhá klientům výrazně snížit škodný průběh a tím i snižovat budoucí náklady na pojištění, přispívá k lepší informovanosti o všech aspektech i možnostech autopojištění a samozřejmě také ke komfortu jeho uživatelů.

Likvidace pojistných událostí, která tvoří nedílnou součást pojištění, patří ke špičkám na českém trhu.

Flotilové autopojištění Allianz je moderním produktem, který svůj úspěch staví na individuální péči, nejširším krytí, detailní preciznosti, rychlosti a komfortu pro naše spokojené klienty.