ČSOB Pojišťovna za první tři měsíce uchránila 16 milionů

Povinné ručení ČSOB pojišťovna

Již šestnáct milionů korun se mohlo dostat do nepravých rukou. Přesně u takové částky totiž ČSOB Pojišťovna za první čtvrtletí pozastavila výplatu plnění z důvodu podezření na pojistný podvod. Jedná se o druhou největší uchráněnou částku za stejné období v posledních pěti letech.

„Ve srovnání s minulými roky opět dochází ke zvýšení počtu pokusů o pojistný podvod. Větší číslo uchráněné hodnoty jsme ve stejném období zaznamenali jen v roce 2007," uvádí Zdeněk Horáček, vedoucí oddělení forenzního auditu ČSOB Pojišťovny, které se na odhalování pojistných podvodů zaměřuje.

Pojištění vozidel a podnikatelská rizika patří dlouhodobě mezi nejvíce problematická pojištění z pohledu pojistných podvodů. Za první tři měsíce tohoto roku prokázala ČSOB Pojišťovna 65 pojistných podvodů z této oblasti. Naproti tomu například z životního pojištění byl zaznamenán jediný příklad.

Příklad pojistného podvodu:

Údajný poškozený nahlásil do pojišťovny odcizení nákladního rypadla. Škoda na stroji by v případě plnění přesáhla milion korun. Při následném vyšetřování se ukázalo, že už samotný průběh krádeže je poněkud zvláštní:

V odůvodnění bylo uvedeno, že poškozený vyjel s rypadlem ve tři hodiny ráno. Po ujetí cca 11 km mu došla nafta. Rypadlo uzamkl a šel zpět do místa bydliště s tím, že si půjčí peníze na naftu. Do bydliště ale přišel už nad ránem. Protože bylo příliš brzy a nechtěl nikoho v tuto dobu budit, šel si lehnout. Ráno vstal a šel shánět peníze. Když je sehnal, koupil 20 l nafty a svým osobním vozidlem jel zpět k rypadlu. Po příjezdu na místo zjistil, že rypadlo není na místě a zavolal Policii ČR.

Další vyšetřování ukázalo, že údajný poškozený neplatil leasingové splátky a byl opakovaně vyzván, aby stroj odevzdal leasingové společnosti. Předání rypadla leasingové společnosti bylo údajně i důvodem noční projížďky. Současně se však prokázalo, že poškozený večer v hospodě stroj prodal sousedovi a to za pár piv. Ten si pak ráno rypadlo odvezl.

Nejen tedy, že klient žádal neoprávněné plnění po pojišťovně za údajnou krádež rypadla, ale zároveň byl obviněn ze zpronevěry.