Havarijní pojištění Generali

Varianty produktu - havarijní pojištění Generali

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus
ALL RISK ANO ANO ANO ANO
Havárie ANO NE ANO ANO
Odcizení a živel NE ANO NE NE

Podmínky pojištění

pojištění se sjednává na aktuální cenu vozidla:

nové vozy = prodejní cena

ojeté vozy = cena časová

Sleva na pojistném za jízdu bez nehod

 • za jízdu bez nehod v pojištění allrisk a pojištění rizika havárie poskytujeme bonusy ve výši 10–50%
 • první stupeň bonusu získáte již po 2 letech
 • sleva se počítá z celého pojistného
 • přebíráme i bonus dosažený v předchozím pojištění
 • bonus za bezeškodní průběh získávají i právnické osoby
další slevy
 • 10 - 20 % za nadstandardní zabezpečení
 • 5% z havarijního pojištění při současném pojištění POV a HAV
 • 20% z ceny za úrazové pojištění a pojištění právní ochrany v kombinaci s POV nebo HAV
 • 20% z havarijního pojištění pro držitele průkazu ZTP

Volitelná připojištění

Zavazadla:

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby v majetku pojištěného, event. předměty potřebné k výkonu práce, obvyklé pro daný účel cesty.

Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou živelní událostí, krádeží vloupáním, poškozením, odcizením či ztrátou při nehodě šetřené policií

Podmínky pojištění

 • pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku
 • lze uzavřít pouze v kombinaci s havarijním pojištěním allrisk na dobu neurčitou
 • na pojistné události se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 10%, min. 500 Kč
Pro pojistnou částku Výše pojistného
10 000 Kč 500 Kč
20 000 Kč 1 000 Kč
30 000 Kč 1 500 Kč

Pojištění půjčovného během opravy vozidla:

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů, vynaložených pojistníkem na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodržení max. denního limitu. Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.

Pojištění náhradního vozidla je možné sjednat pro vozidlo do 3,5t celkové hmotnosti, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pro pojistnou částku Výše pojistného
15 000 Kč (denní limit 1 500 Kč) 888 Kč
30 000 Kč (denní limit 2 000 Kč) 1 488Kč

Připojištění čelního skla:

Předmětem pojištění jsou skla bočních oken vozidla a dále sklo čelního a zadního okna. Vztahuje se na jejich poškození nebo zničení, není-li současně uplatňován nárok z havarijního pojištění. Typickým příkladem je poškození odlétnutým kamínkem. Pojistné plnění není snižováno o amortizaci.

Pojištění skel lze sjednat spolu s povinným ručením nebo s havarijním pojištěním, přičemž klient má možnost zvolit si pojistnou částku odpovídající jeho potřebám:

Roční limit pro pojištění Čelní sklo Všechna skla
3000 Kč 399 Kč 436 Kč
5000 Kč 549 Kč 592 Kč
10 000 Kč 999/899* Kč 1000/1700* Kč
15 000 Kč 1399/1199* Kč 1400/2400* Kč
20 000 Kč 1799/1599* Kč 3100/1800* Kč

*označení hvězdičkou znamená sazby připojištění při současném uzavření povinného ručení a havarijního pojištění.

Všeobecné pojistné podmínky a informace ke stažení

VPP havarijního pojištění a jednotlivými připojištěními

Další informace o produktu havarijní pojištění naleznete i na stránkách Generali pojišťovny.