Ve srovnání s rokem 2009 přinesl loňský rok sníh způsobil dvakrát více škod

Generali povinné ručení

Kdybychom měli označit loňský rok jako rok kalamit, jistě by nikdo neprotestoval. Nejenže se přes území České republiky přehnaly povodně, vichřice a krupobití, ale velkou měrou se na souhrnu škod podílel i sníh. Závěje a jejich následné tání způsobily klientům pojišťovny Generali dvakrát více pojistných událostí, než tomu bylo v roce 2009, kdy jich bylo zaznamenáno celkem 3000 (v hodnotě 109 milionů Kč). Loňský sníh zapříčinil celkem 5700 škod, které by se daly vyčíslit na 162 milionů korun. Výsledné číslo však ještě poroste. Největší škody způsobila sněhová přikrývka majitelům rodinných domů, zejména v hlavním městě. Dobrou zprávou ale je, že již bylo zlikvidováno více než 90 % všech oznámených sněhových škod.

V souvislosti se sněhem nahlásili v roce 2010 nejvíce škod majitelé rodinných domů. Jednalo se o více než 1900 škod za 24 milonů korun. Střecha často neunesla tíhu napadaného sněhu, případně úřadoval tající sníh, který některé části rodinných domů doslova vytopil. Klienti Generali, kteří mají uzavřené pojištění domů, domácností, staveb, rekreačních objektů nebo podnikatelské pojištění majetku, mají riziko spojené s tíhou napadaného sněhu kryto již v základním pojištění.

Druhou sněhem nejvíce postiženou skupinou byli majitelé automobilů, kteří nahlásili přes 1800 škod za více než 68 milionů korun. V jejich případě se jednalo především o dopravní nehody, jejichž příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky či nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Svou roli také sehrál sníh a led padající ze střech domů na zaparkované automobily. Třetí příčka pomyslného žebříčku spadá s 500 pojistnými událostmi za více než 2 miliony korun do oblasti pojištění domácnosti.

Pro srovnání. V roce 2009 dominovaly škody z oblasti pojištění motorových vozidel. Jejich majitelé nahlásili na 2100 převážně dopravních nehod za více než 96 milionů korun. Druhá přička patřila předloni majitelům rodinných domů, kteří evidovali na 450 škod za 6 milionů korun. V jejich případě vzrostl meziročně počet sněhových škod více než čtyřnásobně a jejich výše se ztrojnásobila. Třetí místo v roce 2009 obsadily domácnosti, přičemž počet i výše škod byly relativně zanedbatelné.

Podívame-li se na počty škod způsobené sněhovou přikrývkou v roce 2010 z pohledu krajů, můžeme jednoznačně říci, že s více než 700 škodami za 20 milionů korun bylo nejvíce zasaženo hlavní město Praha. Přibližně 550 pojistných událostí bylo evidováno v Moravskoslezském kraji, kde se účet loňského sněhu prozatím zastavil na 17 milionech korun. Třetí v pořadí je s 500 škodami za 20 milionů korun kraj Středočeský. Opačný pól tabulky zaujímají se 70 škodami za 1 milion korun kraj Plzeňský a Karlovarský. 120 škod za 2 miliony korun bylo nahlášeno z kraje Libereckého.

Z pohledu jednotlivých okresů hraje opět prim hlavní město Praha. Přes 700 škod za 20 milionů korun. Více než 110 škod za 5 milionů korun spojených se sněhem nahlásili vloni klienti Generali z okresu Nový Jičín. Třetí největší počet škod byl nahlášen z okresu Ostrava-město. Jednalo se o přibližně 100 škod za 4 miliony korun. Naopak nejméně hlášení o sněhových škodách přijal Klientský servis Generali z okresů Rokycany, Most a Teplice. Dohromady nepřekročil desítku a částku 100 tisíc korun.

Ve sněhem nejvíce exponovaných dnech rostl výrazně, a to až o 15%, počet zranění, která si lidé způsobili pádem na neuklizených a namrzlých chodnících. Převážně se jednalo o distorze či zlomeniny horních a dolních končetin. Svou roli v tomto případě zřejmě sehrála i změna „chodníkového zákona”. Chodníky již nemusejí ošetřovat majitelé přilehlých nemovitostí, jak tomu bylo v předminulém roce, ale obce a města. Vzniklé škody lze uplatnit z pojištění odpovědnosti majitele komunikace. V případě, že škodu na zdraví či majetku způsobí pád sněhu či ledu ze střechy domu, lze nárokovat způsobenou újmu z pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti.