Pojistné události u pojišťovny Generali narostly během uplynulých 2 let u jednu pětinu

Generali havarijní pojištění

Pojišťovna Generali zaznamenala v roce 2009 přes 53 tisíc pojistných událostí motorových vozidel, což představuje více než pětinový nárůst oproti roku 2007. V porovnání s rokem 2008 se jejich počet zvýšil o 4%. Důležitějším faktorem než počet škod je jejich celková výše, která rostla ve srovnání s rokem 2007 ještě rychleji. V uplynulém roce překonala hranici 2 miliard korun a za poslední dva roky se zvýšila skoro o jednu třetinu. V přímém porovnání s rokem 2008 je nárůst devítiprocentní. Každá sedmnáctá škoda nahlášená Generali během minulého roku se neobešla bez asistence policie, protože její výše překročila 100 tisíc korun.

Zajímavé srovnání nabízí pojistné události motorových vozidel do a nad 100 tisíc korun. Počet prvně jmenovaných, u kterých není od loňského roku povinná asistence policie, činí více než 50 tisíc a jejich výše se blíží jedné miliardě korun. Škod, ke kterým musela být ze zákona policie přivolána, je více než 3 tisíce a jejich finanční vyjádření je vyšší než jedna miliarda korun. Zatímco poměr výše škod je přibližně 1 ku 1, činí poměr počtu pojistných událostí 17 ku 1. Jinými slovy řečeno, v Generali připadá na jednu pojistnou událost s povinnou asistencí policie přibližně 17 pojistných událostí, které lze vyřešit bez její přítomnosti..

Podíl povinného ručení a havarijního pojištění je na celkovém počtu pojistných událostí nahlášených v Generali za rok 2009 zhruba stejný. Počet škod připsaných na vrub povinného ručení činí více než 27 tisíc, k havarijnímu pojištění se vztahovalo více než 26 tisíc pojistných událostí. Počty škod hrazených z povinného ručení v letech 2007, 2008 a 2009 jsou přibližně stejné. Poměrně razantně ale roste jejich výše. V roce 2009 se v Generali přiblížila hranici 1,5 miliardy korun a za poslední dva roky vzrostla o 36%! Vhledem k roku 2008 je nárůst 13%.

Zhruba 24% z celkového počtu připadá na pojistné události motorových vozidel zaznamenaných na území hlavního města Prahy. Na dalších místech se s 19% podílem umístil Severomoravský kraj následovaný Středočeským krajem, jehož podíl činí 12%.

Klienti Generali nahlásili v průběhu roku 2009 přibližně 1200 dopravních nehod, jejichž příčinou byl střet se zvěří. Toto riziko není kryto z povinného ručení. Generali nabízí řešení v podobě havarijního pojištění Minikasko, které je určené všem, kteří nechtějí příliš investovat do pojištění motorového vozidla, ale zároveň hledají pojistnou ochranu proti základním rizikům, jako je právě střet se zvěří, požár, výbuch, živelní škody či vandalismus. Nespornou výhodou produktu Minikasko je výše pojistného, kterou neovlivňuje region registrace vozidla ani škodní průběh pojištění. Klienti volí ze čtyř pevně stanovených pojistných částek. V případě pojistného plnění za střet se zvěří, požár, výbuch a živelní škody je u pojištění Minikasko vyplacena výsledná přiznaná škoda bez odpočtu spoluúčasti.