Počet nahlášených nehod u Generali roste pomaleji než výše jejich škod

Generali havarijní pojištění

Generali zaznamenala v roce 2009 přes 53 tisíc pojistných událostí motorových vozidel, což představuje více než pětinový nárůst oproti roku 2007. V porovnání s rokem 2008 se jejich počet zvýšil o 4%. Důležitějším faktorem než počet škod je jejich výše, která rostla ve srovnání s rokem 2007 ještě rychleji. V uplynulém roce překonala hranici 2 miliard korun a za poslední dva roky se zvýšila skoro o jednu třetinu. V přímém porovnání s rokem 2008 je nárůst devítiprocentní. Každá sedmnáctá škoda nahlášená Generali během minulého roku se neobešla bez asistence policie. Přibližně každou 40-tou dopravní nehodu zapříčiní střet se zvěří.

Zajímavé srovnání nabízí pojistné události motorových vozidel do a nad 100 tisíc korun. Počet prvně jmenovaných, u kterých není od loňského roku povinná asistence policie, činí více než 50 tisíc a jejich výše se blíží jedné miliardě korun. Škod, ke kterým musela být ze zákona policie přivolána, je více než 3 tisíce a jejich finanční vyjádření je vyšší než jedna miliarda korun. Zatímco poměr výše škod je přibližně 1 ku 1, činí poměr počtu pojistných událostí 16 ku 1. Jinými slovy řečeno, v Generali připadá na jednu pojistnou událost s povinnou asistencí policie přibližně 16 pojistných událostí, které lze vyřešit bez její přítomnosti.

Podíl povinného ručení a havarijního pojištění je na celkovém počtu pojistných událostí nahlášených v Generali za rok 2009 zhruba stejný. Počet škod připsaných na vrub povinného ručení činí více než 27 tisíc, k havarijnímu pojištění se vztahovalo více než 26 tisíc pojistných událostí. Počty škod hrazených z povinného ručení v letech 2007, 2008 a 2009 jsou přibližně srovnatelné. Poměrně razantně ale roste jejich výše. V roce 2009 se v Generali přiblížila hranici 1,5 miliardy korun a za poslední dva roky vzrostla o 36%! Vhledem k roku 2008 je nárůst 13%.

Zhruba 24% z celkového počtu připadá na pojistné události motorových vozidel zaznamenaných na území hlavního města Prahy. Na dalších místech se s 19% podílem umístil Severomoravský kraj následovaný Středočeským krajem, jehož podíl činí 12%.

Klienti Generali nahlásili v průběhu roku 2009 přibližně 1200 dopravních nehod, jejichž příčinou byl střet se zvěří. Poměříme-li jejich počet s celkovými čísly, dospějeme k závěru, že každé dvě až tři nehody ze sta jsou způsobené právě v jeho důsledku. Uvedené riziko prozatím nepokrývalo žádné povinné ručení. Ke změně dojde od prvního března letošního roku, kdy začne Generali jako první pojišťovna v ČR nabízet zdarma krytí rizika střetu se zvěří v rámci povinného ručení.