KB Doplňkové penzijní spoření (Účastnické fondy)

Od 1. 1. 2013 lze vstoupit v rámci třetího pilíře pouze do nových účastnických fondů uzavřením nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Jedná se o jeden z nejvýhodnějších finančních produktů s přímou podporou státu.

Co jsou účastnické fondy?

Prostřednictvím účastnických fondů mohou občané spořit ve III. pilíři důchodového systému.

Každý z fondů se liší svým portfoliem, a tím i mírou rizika a potenciálního výnosu. KB Penzijní společnost spravuje tyto nové účastnické fondy:

  • KB dynamický účastnický fond

Fond je určen zejména pro účastníky s delším investičním horizontem, kteří požadují vyšší zhodnocení své investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota investice v tomto typu fondu s vyšším podílem akciové složky v portfoliu může významněji kolísat. Riziko jejího dočasného poklesu je ovšem kompenzováno možností dosažení vyšších výnosů v delším časovém období.

  • KB vyvážený účastnický fond

Fond je vhodný pro účastníky, jejichž znalost fondového investování je na velmi dobré úrovni. Požadují vyšší zhodnocení investice ve vyváženém poměru akciové a dluhopisové složky portfolia omezujícím kolísání jeho hodnoty. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích.

  • KB povinný konzervativní účastnický fond

Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají vysokou averzi k investičnímu riziku. Požadují stabilní zhodnocení investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na dluhopisových trzích.

Výhody a benefity v Doplňkovém penzijním spoření:

  • Státní příspěvek a daňové úlevy
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele
  • Účastníci mohou měnit strategii po celý rok 2014 zdarma.
  • Možnost čerpání vlastních prostředků ve formě Předdůchodu