KB Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s. vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Účastníci a příjemci dávek z PF KB se tak ze zákona stali účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti (dále jen „transformovaný fond“), který je obhospodařován KB Penzijní společností.

Měřeno počtem účastníků je KB Penzijní společnost s více než 560 tisíci účastníky jednou z největších penzijních společností na českém trhu. KB Penzijní společnost získala v uplynulých letech několik nezávislých mezinárodních ocenění.

Jediným akcionářem KB Penzijní společnosti (KB PS) je Komerční banka, a.s. Finanční síla a stabilita akcionáře. Významné postavení na českém trhu a dlouholeté zkušenosti z působení na trhu penzijního připojištění jsou zárukou bezpečného spoření na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR.

KB PS působí prostřednictvím široké sítě kontaktních míst a poradců na celém území ČR. Na všech pobočkách Komerční banky, Modré pyramidy stavební spořitelny a u smluvních finančních poradců KB PS mohou klienti získat informace o produktech, uzavřít smlouvu o důchodovém spoření a doplňkovém penzijním spoření, provádět jejich změny i změny smluv původního penzijního připojištění. Obsluha účastníků KB PS probíhá v celém rozsahu bezplatně a KB PS vyhoví každému účastníkovi penzijního spoření nezávisle na místě jeho bydliště nebo zaměstnání.

Proč si vybrat KB Penzijní společnost

  • Patří k největším společnostem na trhu poskytujícím penzijní produkty.
  • Spravuje majetek přesahující 38,5 mld. Kč více než 560 tisícům účastníků.
  • Strategii spoření můžete měnit i několikrát ročně ZDARMA.
  • On-line přístup k Vašemu účtu prostřednictvím internetu.
  • Zvýhodněné pobytové programy lázeňské a rekreační péče od partnerů KB PS.
  • Možnost sjednání pojištění penze = exkluzívního rizikového pojištění neschopnosti hradit pravidelné příspěvky z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání či trvalé invalidity (plnění až 15 000 Kč měsíčně, výplata pojistného přímo na účet klienta) - informace a sjednání na kterékoliv pobočce KB.
  • Účastníkům spoření ve II. pilíři a účastnických fondech III. pilíře nebude účtován poplatek za obhospodařování prostředků a úplata za zhodnocení majetku za rok 2014.

Ocenění KB Penzijní společnosti

KB Penzijní společnost získala v letech 2011, 2012 a 2013 ocenění „Nejlepší penzijní fond v ČR“ u dvou na sobě nezávislých ekonomických subjektů.

Britský magazín World Finance a finanční portál Global Banking & Finance Review, média, která každoročně hodnotí finanční instituce po celém světě včetně České republiky, shodně vyhlásila Penzijní fond Komerční banky třikrát za sebou jako „Nejlepší penzijní fond roku v České republice“.Mezinárodní odborné poroty ocenily zejména dlouhodobou stabilitu fondu a jeho finanční sílu, které jsou zárukou pro bezpečnou tvorbu úspor na dobu důchodového věku.

III. pilíř u Komerční banky - KB Penzijní společnosti

Třetí pilíř důchodového systému obsahuje dva typy fondů – transformovaný fond a účastnické fondy.