Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění představuje důležitou formu zaměstnaneckých výhod. Zejména po roce 1999 se penzijní připojištění stalo nedílnou součástí mzdových a sociálních programů řady firem. Pro zaměstnavatele představuje možnost daňových úspor, které nejsou dosaženy na úkor zaměstnanců. Zaměstnavatel nevstupuje s penzijním fondem do smluvního závazku. Do něj vstupují pouze zaměstnanci – účastnící penzijního připojištění.

Zákon o daních z příjmů umožňuje zaměstnavatelům započítat příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců do nákladů, a tím si snížit daňový základ pouze tehdy, pokud jsou schopni podložit zakotvení tohoto nároku zaměstnance v kolektivní, pracovní či jiné smlouvě. Výše možného odpočtu je stanovena až do výše 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet srážek na sociální zabezpečení. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nepodléhá zdanění a odvodům na pojistné, pokud nepřekročí zákonem stanovenou mez (nejvýše 24 tis. Kč).