Státní příspěvek penzijního připojištění

Na každý příspěvek účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření (tj. včetně příspěvků třetích osob, vyjma příspěvku zaměstnavatele), který je uhrazen ve stanoveném termínu, je státem přiznáván státní příspěvek. Jeho výše se řídí výší příspěvku hrazeného účastníkem. Maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč se vztahuje k měsíčnímu příspěvku 1 000 Kč a více. Státní příspěvky jsou připisovány čtvrtletně na účet účastníka.