Pojištění nemovitosti

Zeptejte se nás na nové balíčky od Generali, které mj. obsahují i náklady na opravu nebo výměnu rozvodů el. energie a plynu. Např. náklady na výměnu části rozvodů el. energie nebo potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy, překousání el. kabelu zvířaty s limitem plnění 100 000 Kč. Zejména pojištění bytu je aktuálně velice atraktivní!

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna nyvušuje u asistenčních služeb v pojištění staveb a v pojištění nemovitosti počet zásahů a výše limitu na 4 zásahy za rok, s limitem na zásah max. 5 000 Kč (limit zahrnuje náklady na práci, nezbytný materiál, náhradní díly v hodnotě max. 700 Kč a dopravu opravce). Rozsah asistenčních služeb zůstává beze změny, tj. vztahuje se na havarijní situace, deratizace/desinsekce, poruchu domácích spotřebičů.

Slávia pojišťovna

Pojišťovna Slavia žádá, aby pro platební transakce klienti nadále používali výhradně standardní účet Slavia pojišťovny u Komerční banky a do Expobank už peníze neposílali. Číslo účtu Komerční banky je 19-6017530267/0100

maxima pojištění nemovitosti

Nové pojištění nemovitosti od Maxima pojišťovny . Nově produkt umožňuje připojistit mnohem širší a variabilnější spektrum pojistných nebezpečí i konkrétních předmětů pojištění. V rámci stavby lze pojistit například strojní a elektronická rizika, zahradní techniku, ztrátu nájemného a řada dalších věcí. Vedlejší stavby si můžete pojistit buď tím, že je ve smlouvě vyjmenujete nebo jako soubor staveb na limit plnění. Upravili jsme rovněž možné rozsahy limitů, a to jak u stavby, tak i v rámci pojištění odpovědnosti, kde můžete sjednat limit plnění až 50 000 000 Kč, a zároveň lze pojišťovat samostatně občanskou odpovědnost a odpovědnost z držby nemovitosti. Mnohem variabilnější je také nastavení spoluúčastí, které je spojeno s různou úrovní slev.

Direct pojišťovna

V případě pojistné události zaplatí pojišťovna opravu zařízení. Pokud oprava není možná, bude zaplaceno nové zařízení. Pokud tedy klientovi například přestane fungovat sporák nebo kotel a není možné využít záruku, bude zaplacena oprava společně s potřebnými náhradními díly. Pokud zařízení nebude možné opravit, dostane klientovi tolik peněz, aby si mohl koupit stejné nové zařízení. U stavby se pojištění vztahuje na zařízení do 10 let stáří Zejména na elektromotory a řídící jednotky, elektrický pohon garážových vrat, elektrické a plynové kotle, kotle na tuhá paliva, bojlery, tepelná či ponorná čerpadla, solární zařízení, kamery, elektronickou zabezpečovací signalizaci, elektrickou požární signalizaci, čidla vlhkosti, časové spínače, ovládání energetických systémů, klimatizaci, rekuperaci, anténní a satelitní techniku apod.

Pojištění domácnosti Direct pojišťovny s 50% slevou je možné kalkulovat a sjednat zde. Porovnejte sami:

Srovnání pojištění staveb

Ve 2 čtvrtletí 2021 rostla nejrychleji na celém trhu v ČR v pojištění majetku a odpovědnosti Direct pojišťovna (konkrétně o 62%), následovala Komerční pojišťovna, AXA pojišťovna (nárůst o 37%), Slavia a ČPP.

Generali Česká pojišťovna podporuje klienty zasažené tornádem v jejich nelehké životní situaci. V nejvíce zasažených obcích pomáhali bezprostředně po katastrofě přímo na místě. Také řešení škod zvládli neuvěřitelným tempem, kdy se v prvních 5 týdnech podařilo uzavřít více než 80 % retailových pojistných událostí. V podpoře klientů Generali pokračuje! Za klienty uhradí půlroční pojistné na pojištění majetku, odpovědnosti, ale i povinné ručení a havarijní pojištění.

ČSOB pojišťovna

Užívejte ještě další měsíc 30% slevy u ČSOB. Pokud jste klientem banky dalších 20% a roční platba 5%. Celkem tedy sleva přes 55%!

Generali Česká pojišťovna: akční sleva 40% na pojištění staveb a bytů

30.3.2022

Allianz:lepší asistence u pojištění stavby

29.3.2022

Slavia pojišťovna - pouze účet u Komerční banky

1.3.2022

Maxima pojišťovna: nové pojištění majetku a odpovědnosti občanů

5.11.2021

Nové pojištění stavby a bytu od Directu - nové připojištění prodloužená záruka a technická porucha

18.10.2021

Která pojišťovna má nejlepší výsledky v pojištění staveb?

24.8.2021

Generali Česká pojišťovna: uhradí půlroční pojistné za klienty zasažené tornádem

3.8.2021

ČSOB pojišťovna: skvělá sleva pojištění nemovitosti až 55% - akce

28.5.2021