Generali Česká pojišťovna: odpovědnost vlastníka nemovitosti

Odpovědnost vlastníka nemovitosti lze sjednat samostatně bez pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Toto pojištění využívají zejména ti klienti, kteří buď mají pojištění občanské odpovědnosti u jiného pojistitele, mají třeba starší pojistnou smlouvu, kterou nechtějí přepracovávat, chtějí mít adresu nemovitosti uvedenou výslovně v pojistné smlouvě, což u Odpovědnosti z nemovitostí možné není anebo chtějí pojistit odpovědnost pouze z konkrétních nemovitostí (maximálně však 5 nemovitostí).

Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovistosti zahrnuje škody nebo újmy v souvistosti s :

 • vlastnictvím,
 • držbou,
 • nájmem nebo
 • správou nemovistosti.

Dále je součástí pojištění:

 • Samostatně určený limit na každou nemovitost.
 • Možnost pojistit odpovědnost až z 5 nemovitostí.

Vždy je třeba zadat konkrétní adresu nemovitosti (popř. parcelu) na území ČR a zvolit typ nemovitosti:

 • rodinný dům,
 • byt + číslo bytu,
 • hospodářská budova,
 • rekreační stavba.

Pojištění se vztahuje na škody nebo újmy v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti ve stavbě či demolici, která se nachází kdekoliv na území ČR. Slouží zejména těm klientům, kteří si pojistí např. byt a k tomu plánují do budoucna zakoupit pozemek s nějakou starou stavbou, kterou budou sami demolovat a svépomocí si pak na místě postaví rodinný dům nebo si zakoupí samotný pozemek, kde budou do budoucna stavět rodinný dům. Když by byla sjednána pouze Odpovědnost z nemovitostí v rámci běžného občanského života, nešlo by tento požadavek klienta vyřešit.

Pojištěné osoby v rámci pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti jsou :

 • sám pojištěný,
 • automaticky i ostatní spoluvlastníci věci, pokud s pojištěným žijí ve společné domácnosti,
 • ostatní spoluvlastníci věci, kteří s pojištěným nežijí ve společné domácnosti, mohou být, ale také pojištěni a to, pokud bude k pojistné smlouvě doložen jejich souhlas s pojištěním.

Týká se např. situace, kdy pojištěný vlastní nemovitost se svojí sestrou, se kterou nežije ve společné domácnosti, ale chce, aby se pojištění vztahovalo i na ní, doloží tedy k pojistné smlouvě její souhlas a už se na ní toto pojištění vztahuje. Když by byla sjednána pouze Odpovědnost z nemovitostí v rámci běžného občanského života, nešlo by tento požadavek klienta vyřešit.

Další informace naleznete na našem webu nebo nás kontaktujte na infolince Srovnávač.cz 296 222 296. Jsme tu pro Vás.