Generali Česká pojišťovna: odpovědnost z nemovitosti

Odpovědnost z nemovitosti v rámci občanské odpovědnosti je vždy součást pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, nejde tzv. „odpojistit“. Což je záměrné, neboť nelze dopředu odhadnout, jaká škoda nastane. Vztahuje se na objekty na nemovitosti, které jsou ve vlastnictví, držbě, nájmu nebo správě pojištěných osob. Jedná se tedy o škody, za které pojištěný odpovídá jako vlastník, ale i jako nájemník v dané nemovitosti. Tato odpovědnost musí být sjednána nejen pro vlastníky nemovitosti, ale také i pro osoby, které jsou v nájmu.

Automaticky jsou pojištěny všechny nemovitosti ve vlastnictví, držbě, nájmu či správně pojištěného, ale i spolupojištěných osob (tzn. osob, se kterými pojištěný žije ve společné domácnosti).

Vztahuje se na všechny nemovitosti, které splňují níže uvedené parametry:

  • nemovitost musí být na území ČR,
  • nesmí být ve stavbě či demolici,
  • nesmí sloužit k výrobním či průmyslovým účelům,
  • nesmí být pozemní komunikací,
  • pokud by se jednalo o les, pole či vodní plochu, tak jsou pojištěny jen v případě, že jsou součástí pozemku příslušeného ke stavbě, které je předmětem pojištění (např. nesmí být les samostatně bez stavby),
  • vztahuje se na hroby a hrobky.

Další informace naleznete na našem webu nebo nás kontaktujte na infolince Srovnávač.cz 296 222 296. Jsme tu pro Vás.