Generali Česká pojišťovna: akční sleva 40% na pojištění staveb a bytů

Zeptejte se nás na nové balíčky od Generali, které mj. obsahují i náklady na opravu nebo výměnu rozvodů el. energie a plynu. Např. náklady na výměnu části rozvodů el. energie nebo potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy, překousání el. kabelu zvířaty s limitem plnění 100 000 Kč. Zejména pojištění bytu je aktuálně velice atraktivní!