Pojištění střetu se zvěří

Připojištění střetu se zvěří

je volitelný druh pojištění, který můžete k povinnému ručení přidat. Toto pojištění vás chrání před finančními náklady spojenými se srážkou se zvěří. Pokud nemáte toto připojištění a dojde ke srážce se zvěří, budete muset hradit veškeré náklady na opravu vozidla a případné zdravotní následky sami.

Spoluúčast u připojištění střetu se zvěří

je částka, kterou musíte zaplatit ze svého kapsy při uplatnění pojištění. Částka spoluúčasti se může lišit v závislosti na vaší pojistné smlouvě. Obvykle platíte spoluúčast pouze tehdy, když využíváte své pojištění. U střetu se zvěří se spoluúčast může lišit podle pojišťovny a pojistné smlouvy.

Kolik škod je ročně způsobeno srážkami se zvěří?

se liší podle geografické oblasti a počtu divoké zvěře v dané lokalitě. Ve vysoce zalesněných oblastech nebo oblastech s velkým množstvím divoké zvěře může být více srážek se zvěří. Statistiky o množství škod v České Republice uvádí 70-80 tis. škod ročně.

Co dělat při nehodě se zvěří?

 • Zastavte vozidlo na bezpečném místě, pokud je to možné.
 • Pokuste se zabezpečit místo nehody, například postavením výstražných trojúhelníků.
 • Zavolejte místní policii a informujte je o nehodě.
 • Pokud je zvěř zraněná a nepředstavuje pro vás riziko, zavolejte místní zvěrolékaře nebo myslivce.
 • Informujte svou pojišťovnu o nehodě a postupujte podle jejich pokynů pro nahlášení škody.

Kdy a kde riziko střetu se zvěří hrozí nejvíce?

 • Riziko srážky se zvěří je obvykle vyšší v oblastech, kde je hojná divoká zvěř, zejména v lesnatých nebo venkovských oblastech.
 • Srážky se zvěří mohou být častější v období migračního chování zvěře, které se obvykle vyskytuje na podzim a na jaře.
 • Nejrizikovější čas je při stmívání a v brzkých ranních hodinách.

Lze srážce se zvěří zabránit?

Srážkám se zvěří se lze jen těžko zcela vyhnout, protože divoká zvěř může neočekávaně přeběhnout silnici. Nicméně existují opatření, která mohou snížit riziko srážky:

 • Udržujte opatrnost, zejména v oblastech s vysokým výskytem divoké zvěře.
 • Dodržujte dopravní značky a omezení rychlosti, zejména tam, kde jsou označeny zvěří varovné znaky.
 • Pokud vidíte zvěř na silnici nebo poblíž ní, snižte rychlost a buďte připraveni na to, že zvěř může náhle přeběhnout cestu.