Členský stát

Členský stát EU nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.