Makléř

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu. V rámci pojištění vozidel existuje celá řada těchto zprostředkovatelů, kteří nabízejí u povinného a havarijního pojištění možnost sjednání přes internet bez nutnosti návštěvy pobočky (např. Srovnávač.cz).