Klient

Každý zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.