Pojistná částka

Částka, dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše plnění v případě pojistné události.