Pojistitel

Subjekt (= pojišťovna), k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení ČNB. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.