Variabilní symbol

Jde o číslo pojistné smlouvy. Tento symbol je vyžadován pro platby pojistného, aby bylo možné danou platbu přiřadit ke správné pojistné smlouvě.